4500+

Tevreden Klanten

4.9

4.9/5

Google gemiddelde Score

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en aanbiedingen van Jacob Trade handelend. In deel I zijn de algemene voorwaarden voor reparaties van apparaten door Jacob Trade vastgelegd. In deel II zijn de algemene voorwaarden voor de offline en online verkoop van producten door Jacob Trade vastgelegd. 

Algemene gegevens Jacob Trade 

 1. Jacob Trade is gevestigd in Foksdiep 28C , 8321MK in Urk.
 2.  Telefoonnummer is +31611943422, E-mailadres is info@jacobtrade.nl
 3. KVK nummer: 75167905,
 4. BTW Nummer: NL002417251B62

Deel I Reparaties

Artikel 1 Klachten en defecten

 1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) die zijn aangegeven bij het afgeven van het toestel. 2. Jacob Trade onderzoekt altijd of er sprake is van val, water, vocht en/of stootschade.
 2. Indien het toestel gekocht is bij Jacob Trade en er wordt val, water, vocht en/of stoot schade vastgesteld dan vervalt de garantie zoals die is gegeven toen het product is gekocht. 

Artikel 2 Het schadeonderzoek

Jacob Trade zal bij elk verzoek tot reparatie van een toestel een onderzoek instellen. Dit onderzoek dient tot vaststelling van de oorzaak van de schade en de kosten voor de reparatie van het toestel. Indien de kosten voor de reparatie hoger uitvallen dan de prijs die vermeldt staat op de website, wordt er contact opgenomen met de consument/opdrachtgever. Zonder toestemming van de consument/opdrachtgever zal er geen reparatie verricht worden die de prijs, die vermeldt staat op de website, overschrijdt. 

Artikel 3 Reparatie duur en leen toestellen

 1. De reparatie die wordt uitgevoerd door Jacob Trade neemt maximaal 1 werkdag in beslag, wanneer de reparatie langer duurt wordt overlegd met de klant/opdrachtgever.
 2. Gedurende de tijd dat de klant zijn telefoon niet heeft vanwege de reparatie, kan de klant een leen toestel krijgen. Dit is kosteloos. Mocht er schade ontstaan tijdens het lenen, dan zijn deze gehele kosten voor de klant/opdrachtgever.
 3. Jacob Trade beschikt over een beperkt aantal leen toestellen. In het geval dat er geen leen toestel voorhanden is, kan de klant geen aanspraak maken op een leen toestel.

Artikel 4 Prijs

De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van de prijzen die vermeld staan op de website van Jacob Trade en eventueel het schadeonderzoek. De prijs bestaat uit onderdelen, montage en een garantie van 3 maanden. Alle prijzen zijn inclusief het Btw-tarief van 21%.

Artikel 5 Dataverlies of nevenschade

 1. Jacob Trade kan niet aansprakelijk gesteld worden voor data die op de telefoon staat en die verloren gaat gedurende of na de reparatie.
 2. Jacob Trade is niet aansprakelijk voor nevenschade die ontstaat tijdens een reparatie.

Artikel 6 Garantie

 1. Op het onderdeel dat is vervangen, zoals vermeld staat op de factuur, rust een garantietermijn van 3 maanden. Indien er na de reparatie val-, stoot-, druk-, water-, vocht- en/of overige gebruikers schade wordt geconstateerd, vervalt de garantie.
 2. De factuur is het bewijs van garantie.
 3. Een offerte of bankafschrift is geen geldig garantiebewijs.
 4. De fabrieksgarantie van het apparaat vervalt op het moment dat Jacob Trade reparaties het toestel repareert.
 5. De garantie gegeven door Jacob Trade treedt in werking na reparatie van het toestel.

Artikel 7. Verzending

De klant/opdrachtgever dient het pakket, met daarin het toestel, aangetekend en verzekerd op te sturen naar Jacob Trade. Jacob Trade stuurt de zending na behandeling aangetekend en verzekerd terug. De verzend- en verzekeringskosten komen voor rekening van de klant/opdrachtgever.

Verlies en/of diefstal wordt door Jacob Trade afgehandeld met de desbetreffende transporteur.

Jacob Trade verzendt producten altijd verzekerd en aangetekend op.

Verlies en/of diefstal wordt door Jacob Trade afgehandeld met de desbetreffende transporteur.

Indien het pakket als geleverd staat bij de transporteur, maar de klant/opdrachtgever heeft het pakket toch niet ontvangen. Dan dient hij/zij aangifte te doen bij de politie voor diefstal. De klant/opdrachtgever moet hier een bewijs van sturen naar Jacob Trade.

Artikel 8 Niet tijdig betalen of afhalen van producten

Indien de reparatie is afgerond en de klant/opdrachtgever is hiervan op de hoogte gesteld, heeft de klant/opdrachtgever 31 dagen de tijd om het product te betalen en af te halen. Indien de klant/opdrachtgever niet binnen 31 dagen het product betaald en afhaalt, dan heeft Jacob Trade het recht om het product te behouden of te vernietigen.

Deel II Offline en Online verkoop

Artikel 1 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan alle daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bij kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod komt de overeenkomst niet tot stand.
 3. Jacob Trade heeft het recht om zonder opgave van reden een bestelling of opdracht niet aan te nemen.

Artikel 2 Prijs en aanbod

 1. Ieder aanbod op de website, socials of andere verkoopkanalen van Jacob Trade is vrijblijvend.
 2. Alle prijzen van Jacob Trade zijn onder voorbehoud van typefouten, drukfouten en zetfouten. Voor alle schade en alle andere gevolgen ontstaan door typefouten, drukfouten en zetfouten is Jacob Trade niet aansprakelijk.
 3. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW of 0% BTW (marge goederen) Jacob Trade geeft altijd aan om wat voor BTW tarief het gaat. 

Artikel 3 Levering

 1. Producten die online worden gekocht worden binnen drie werkdagen bezorgt met uitzondering van weekend en feestdagen. Mocht een product niet binnen drie werkdagen bezorgt kunnen worden dan neemt Jacob Trade contact op met de klant. 
 2. Indien de levering niet plaatsvindt binnen 14 werkdagen, heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De leveringstijd die op de website of in advertenties staat aangegeven is indicatief. De leveringstijd die vermeldt wordt op de website is op geen enkele wijze bindend.
 4. Levering geschiedt via de vervoerders PostNL, UPS, DPD of DHL.
 5. Jacob Trade is, samen met de vervoerder, aansprakelijk voor de levering tot aan de deur. Op het moment dat de klant/opdrachtgever de levering aanneemt, is de klant/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die vanaf dat moment ontstaat.
 6. Indien de klant/opdrachtgever niet direct aangeeft dat er ten tijde van levering sprake was van schade of een niet goed functionerend product, dan dient de klant/opdrachtgever aan te tonen dat de schade is ontstaan voordat de klant/opdrachtgever het product in ontvangst nam.
 7. Het door de klant/opdrachtgever opgegeven adres aan Jacob Trade geldt als plaats van levering.
 8. Wanneer de klant het product ophaalt dan kan dit op het kantoor van Jacob Trade aan de Foksdiep 28C 8321MK te  Urk. Dit kan alleen op afspraak.

Inruil :

Indien een klant een product inruilt of verkoopt aan Jacob Trade dient de verkoper van het product een inkoop verklaring in te vullen + te ondertekenen. Dit is wettelijk verplicht. Ook dient de verkoper zich te legitimeren. Jacob Trade heeft het recht om een kopie te maken van een identiteit bewijs / paspoort of rijbewijs.

Jacob Trade controleert via stopheling.nl als het product niet afkomstig is van diefstal of heling. Indien dit wel het geval is, heeft Jacob Trade het recht om dit door te geven aan de politie.

Het aangeboden product mag ook geen enige vorm van een lock hebben.

Zoals iCloud/Google lock of een bedrijf lock.

Artikel 4 betaling

 1. Alle betalingen voor online bestellingen geschieden via de door de webshop aangereikte mogelijkheden.
 2. Bij ophalen kan er betaald worden via overboeking of contant. Contant geld zal altijd worden gecontroleerd. 
 3. Indien er gekozen word voor achteraf betalen, dient de koper zich aan de afgesproken betaling termijn te houden, indien dit niet gebeurd zal Jacob Trade 2 keer een herinnering versturen. Dit kan zowel per email als per post of telefonisch. Indien de klant zich dan nog niet aan de betalings afspraak voldoet heeft Jacob Trade het recht om een incasso bureau in te schakkelen. Alle extra kosten zijn dan voor de rekening van de klant.

Artikel 5 Herroeping en retourneren

 1. De consument mag binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgave van reden de bestelling annuleren (online geplaatste bestelling).
 2. De consument dient, in geval van annulering na levering, de bestelling binnen 14 dagen na retour melding te retourneren en terug sturen door middel van het retourformulier. De consument kan het product terugsturen naar  Jacob Trade , Foksdiep 28C , 8321MK te Urk. T.a.v. Retour
 3. De retourkosten komen voor rekening van Jacob Trade
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Jacob Trade dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen terugbetalen. Jacob Trade dient eerst de goederen fysiek ontvangen te hebben voor het overgaat op uitbetalen.
 5. Indien de bestelling niet in de originele verpakking wordt geretourneerd, vervalt het recht op herroeping.
 6. Indien een product tijdens de bedenktijd beschadigd wordt geretourneerd heeft Jacob Trade het recht om eventuele waardevermindering in rekening te brengen.
 7. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om terug te sturen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Hieronder vallen hoofdtelefoons en koptelefoons.
 8. Een klant heeft recht op zicht van het product. Dit betekend dat de verpakking geopend mag worden, de klant mag het product bekijken. Indien het product geactiveerd of gebruik wordt, vervalt het retour recht. Jacob Trade kan het product dan alleen met waarde vermindering terug nemen.
 9. Indien een klant iets naar Jacob Trade verzend, moet zorgvuldig verpakt en verstuurd worden. Er dient altijd een omdoos om het product gedaan te worden.

Anders heeft Jacob Trade het recht om de retour te weigeren.

Kortom : de klant heeft recht op zicht van het product.

De garantie blijft natuurlijk wel van toepassing.

Artikel 6 Offertes 

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit expliciet anders is vermeld in de offerte.
 2. Indien de klant/opdrachtgever een vrijblijvende offerte aanvaard, dan behoudt Jacob Trade zich het recht voor om de aanbieding binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of van de overeenkomst af te wijken.

Artikel 7 Garantie

 1. De standaard fabrieksgarantie geldt voor alle producten.
 2. De garantie vervalt indien de klant/opdrachtgever het product gebruikt op een manier waarvoor het product niet bedoelt is, het product slecht onderhoud of wanneer de afnemer het product beschadigd.
 3. Op Refurbished toestellen zit een garantietermijn van minimaal 3 maanden. Wanneer problemen niet direct gemeld worden dan vervalt de garantie.
 4. Mocht er een probleem zijn met een product en wil de klant gebruik maken van de garantie regeling, dan dient de klant contact op te nemen met Jacob Trade.

Wanneer het product naar een derde partij wordt gebracht of geopend vervalt de garantie.

 1. Indien het toestel gekocht is bij Jacob Trade en er wordt val, water, vocht en/of stoot schade vastgesteld dan vervalt de garantie zoals die is gegeven toen het product is gekocht. 

Artikel 8 Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen en specificaties van producten op de website, zijn benaderingen en kunnen afwijken van het product.
 2. Op basis van onjuiste afbeeldingen en/of specificaties, kan er geen schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst worden geëist door de klant/opdrachtgever.
 3. Alle afbeeldingen zijn het eigendom van de rechthebbende.

Artikel 9 Overmacht

 1. Indien de levering te laat, verkeerd, onvolledig of niet plaatsvindt vanwege een overmacht situatie, dan kan ondernemer hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. Ingeval van een (aanhoudende) overmacht situatie mag de ondernemer de overeenkomst opschorten.

Deel III Verkoop van producten in de fysieke winkel van Jacob Trade

Artikel 1 De koop

 1. Alle artikelen met betrekking tot online verkoop die zijn vastgelegd in deel II van deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de verkoop van producten in één van de fysieke winkels van Jacob Trade, tenzij deel III van deze algemene voorwaarden anders bepalen.
 2. Op alle toestellen die in de winkels van Jacob Trade worden verkocht zit standaard een garantietermijn van minimaal 3 maanden.
 3. Na bezichtiging van ons product wordt akkoord gegaan met de staat waarin het toestel verkeert tijdens het moment van aankoop. Er kan na aankoop geen aanspraak gemaakt worden op ruilen of teruggave van geld naar aanleiding van het uiterlijk van het toestel.